Informacja dotycząca sankcji

Informacja w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską

W związku z wejściem w życie rozporządzenia z 15 marca 2022 r. Rady UE nr 2022/428 oraz ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, klient dokonujący zakupu produktu, którego równowartość przekracza kwotę 300 Euro, deklaruje, że nie zostanie on wykorzystany na terenie Federacji Rosyjskiej.